www.tritin.vn

Gioăng (Gasket)Khớp nối

Gối đỡ
Xem hình đầy đủ


Gối đỡ
Gối đỡ ổ lăn kết hợp với ổ lăn SKF tương ứng tạo thành một cụm ổ lăn có tính kinh tế và đáp ứng yêu cầu dễ dàng thay thế bảo trì. Bên cạnh những tính năng thông thường của một gối đỡ tiêu chuẩn, gối đỡ của SKF còn có những đặc tính nổi bật như sau:
  • Đa dạng về thiết kế và kích thước
  • Thiết kế tối ưu và chất lượng cao
  • Cung cấp rộng rãi trên khắp thế giới
 
 

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt
Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết