www.tritin.vn

Ổ lăn đặc chủngỔ tang trống hai dãy tự lựa

Ổ tang trống chặn
Xem hình đầy đủ


Ổ tang trống chặn
Đối với ổ tang trống chặn, tải được truyền từ vòng này sang vòng khác theo một góc so với trục của ổ lăn. Ổ tang trống chặn của SKF bao gồm nhiều con lăn tang trống không đối xứng và rãnh lăn được thiết kế đặc biệt với biên dạng được tính toán tối ưu. Vì vậy ổ tang trống chặn của SKF có thể chịu tải hướng trục rất lớn và cho phép vận tốc quay khá lớn. Ổ tang trống chặn của SKF được chế tạo theo hai thiết kế tùy thuộc vào kích thước. Ổ lăn với ký hiệu tiếp vị ngữ E có vòng cách bằng thép dập kiểu ô kín liên kết với bộ con lăn và vòng đệm trục tạo thành một cụm không thể tách rời. Tất cả các ổ tang trống chặn còn lại có vòng cách bằng đồng thau hoặc thép gia công được dẫn hướng bằng một vòng ghép trên lỗ của vòng đệm trục. Vòng đệm trục, vòng cách và bộ con lăn liên kết tạo thành một cụm không thể tách rời.

     

   

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết