www.tritin.vn

Mỡ và d.cụ bôi trơnỔ bi đỡ

Ổ bi chặn
Xem hình đầy đủ


Ổ bi chặn
Ổ bi chặn của SKF bao gồm vòng đệm trục, vòng đệm ổ và cụm vòng cách lắp với các viên bi. Ổ bi chặn được thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận. Ổ bi chặn chỉ chịu được tải dọc trục và do đó chỉ định vị dọc trục. Ổ bi chặn không thể chịu được bất kỳ tải trọng hướng kính nào.
Có 2 loại ổ bi chặn:
- Ổ bi chặn một hướng
- Ổ bi chặn hai hướng   
   
  

Tài liệu kỹ thuật Tiếng ViệtSản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết