www.tritin.vn

Ổ tang trống chặnỔ đũa chặn

Ổ tang trống hai dãy tự lựa
Xem hình đầy đủ


Ổ tang trống hai dãy tự lựa
Ổ tang trống tự lựa hai dãy gồm hai dãy con lăn có chung một rãnh lăn cầu trên vòng ngoài và hai rãnh lăn riêng biệt trên vòng trong tạo ra một góc nghiêng so với trục của ổ lăn. Điều này đem lại cho ổ tang trống một sự kết hợp tuyệt vời của các đặc tính thiết kế mà không một ổ lăn nào có thể thay thế được trong nhiều ứng dụng đặc biệt. Ổ lăn này có khả năng tự lựa và do đó ít nhạy cảm với tình trạng lệch tâm của trục so với ổ đỡ và hiện tượng võng hoặc cong trục.

Ổ tang trống của SKF luôn đi đầu trong thiết kế, bên cạnh khả năng chịu tải hướng tâm lớn, còn có thể chịu được tải dọc trục ở cả hai chiều.

   
Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết