www.tritin.vn

Ổ bi đỡ tự lựaỔ lăn CARB

Ổ côn
Xem hình đầy đủ


Ổ côn
Ổ côn của SKF được sản xuất đa dạng về thiết kế và kích cỡ nhằm đáp ứng đầy đủ các công dụng của chúng. Các loại ổ côn:
  • Ổ côn một dãy
  • Ổ côn một dãy lắp cặp
  • Ổ côn hai dãy và bốn dãy


Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết