www.tritin.vn

Dàn lạnh tấm (Plate Heat Exchanger)Dây đai

Dàn ngưng (Condenser)
Xem hình đầy đủ


Dàn ngưng (Condenser)
Dàn ngưng AlfaBlue (làm mát bằng không khí)
Download tài liệu kỹ thuật (1,14 MB)

Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết