www.tritin.vn

Plastic Modular Belt

(Băng tải nhựa cứng)
Plastic Modular Belt

(www.habasitlink.com)


Series
Pitch
Description
M1100
12.7  mm/0.5"
"Minipitch" belts  forextra  tighttransfers
M1200
12.7  mm/0.5"
"Minipitch" belts  fortighttransfers
M2400
25.4  mm/1.0"
Bottling/containerandcorrugated
M2500
25.4  mm/1.0"
General  conveying
M2600
25.4  mm/1.0"
Bottling,  containerandgeneralheavy  conveying
M3800
38.1  mm/1.5"
Heavy  dutyradius  belt
M5000
50.8  mm/2.0"
Heavy  duty
M5100
50.8  mm/2.0"
Raised  ribbeltforpasteurizer
M6300
63.5  mm/2.5"
Heavy  duty
M6400
63.5  mm/2.5"
Heavy  dutyconveyingforextreme loads


Các series thông dụng:
  •  M1220
  •  M2533
  •  M5033
Download:Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Sản phẩm đặc biệt

Liên kết