www.tritin.vn

Cân bằng động tại hiện trường
TRÍ TÍN thực hiện dịch vụ cân bằng động các chi tiết quay, đặc biệt là các loại quạt, trực tiếp tại hiện trường bằng dụng cụ cân bằng động xách tay. Chi tiết được cân bằng trên đúng cơ hệ thực tế tại hiện trường mà không cần phải tháo rời đem đi cân bằng tại các nơi khác, giúp giảm thiểu thời gian và đạt độ chính xác cao.
 

Sản phẩm

Hỗ trợ
My status
 
 

Liên kết